Slogan?

Regels
  Algemeen

 1. Deze regels zijn van toepassing wanneer je deelneemt aan corleone.

 2. Het is ten strengste verboden om op de website enige vorm van haat, discriminatie of iets in deze richting te publiceren. Overtredingen worden zwaar gestraft en kunnen gemeld worden bij een deelnemer van de crew.

 3. Boos worden op iemand omdat hij/zij jou heeft aangevallen is niet de bedoeling! Ga niet dreigen! Het hoort bij het spel.

 4. Valsspelers chanteren is ook ten strengste verboden. Als jij iemand ziet die zich niet aan de regels houdt dan is het aangeraden de crew in te lichten. Probeer het niet zelf op te lossen! Achter de schermen kunnen wij alles zien.

 5. Voor het melden van valsspelers kunnen beloningen worden gegeven. Wij zijn hier echter niet verplicht toe!

 6. Elke gebruiker dient de aanwijzingen van een crewlid op te volgen

  corleone Chat

 1. Het is niet toegestaan om:

 2. 1.1 Reclame te maken.
  1.2 Om oorlogen die op de site gevoerd worden in de chat uit te vechten.
  1.3 Privé aan gelegenheden te bespreken via de chat. Doe dit via een persoonlijk bericht.
  1.4 Te Vloeken en schelden en vulgaire taal en scheldnamen te schrijven op de chat.
  1.5 Racistische, beledigende of beschuldigende uitingen en ruzie worden niet getolereerd.
  1.6 Om spam of links op de chat te plaatsen, dus zeker ook geen commerciele links.
  1.7 Het overmatig herhalen van dezelfde tekst, woord en letters is niet toegestaan. (flooding)
  1.8 Hele regels vol zetten met afbeeldingen zoals emoticons, is ook flooden.
  1.9 Tekst alleen in hoofdletters te typen. Dit staat gelijk aan schreeuwen.
  2.1 Het gebruiken van afkortingen is niet toegestaan.
  2.2 Negeren van waarschuwingen van een Crewlid kan deze besluiten om je Direct een Tijdelijke Chatban/Mute te geven.
  2.3 Bij herhaling is een (eventuele permanente) ChatBan/Mute op zijn plaats.
  2.4 Wanneer er een ban uitgedeeld is raden wij het ten strengste af om hier op in te gaan.
  2.5 Ga je hier toch op in kan dit resulteren in een Chatban /Mute. En zul je dus niet meer terug kunnen keren op corleone
  Secret Link

 1. Je mag je secret link van corleone op allerlei manieren promoten. Dus ook via MSN, website's of andere digitale communicatie middelen.

 2. Het is verboden programma's gebruiken voor secret link kliks. Wanneer dit gebeurt zal het account permanent geblokkeert worden.

  Valsspelen

 1. Vals spelen is ten strengste verboden. Als je een excuus geeft zoals: "Dat wist ik niet!" zullen wij het vanzelfsprekend niet geloven. Als je een fout in het spel hebt ontdekt en daarvan profiteert is dat niet toegestaan. Je kan dan een ban verwachten. Meld het ons dus!

 2. Als je vals speelt kan je gestraft worden. Dit snap je zelf ook wel. Wij bedenken een passende straf voor je. Over deze straf gaan we niet in discussie. Als je dit wel doet kan je een nog hogere straf krijgen. Is het echt helemaal onterecht dan kan je altijd een berichtje sturen naar een admin. Let wel even op je taalgebruik en leg alles duidelijk uit!

  Prijzen

 1. De prijzen en hun weergegeven (winkel)waarde worden aan het begin van een ronde vastgesteld op basis van de dan geldende adviesprijs.

 2. Prijzen worden niet in contanten uitbetaald.

 3. corleone is niet aansprakelijk voor eventuele prijsdalingen van de prijzen. De prijzen die aan het begin van de ronde zijn vastgesteld, zullen hoe dan ook uitgekeerd worden, ongeacht de eventuele waardedaling van deze prijzen.

 4. corleone behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke consumentenwaarde uit te keren, indien de hierboven genoemde prijzen om welke reden dan ook niet kunnen worden uitgekeerd.

 5. corleone is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan corleone, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan. corleone is niet aansprakelijk voor verliezen, vertragingen of technische defecten veroorzaakt door de telecom-operatoren, TNT Post of andere meewerkende partijen en dit onder eender welke vorm. Ook is zij niet aansprakelijk voor vergissingen in het drukwerk op de verpakkingen. corleone is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de toegekende prijzen.

 6. Er kan slechts één (1) ronde prijs per huishouden worden gewonnen. Onder een ronde prijs wordt verstaan; de prijzen die te winnen zijn wanneer een ronde eindigt.

 7. Na het tweemaal achterelkaar winnen van een ronde prijs, heb je per huishouden 1 ronde lang geen recht op het winnen van een ronde prijs. Met uitzondering van de prijzen waarbij V.I.P. dagen of credits te winnen zijn. Onder een ronde prijs wordt verstaan; de prijzen die te winnen zijn wanneer een ronde eindigt.

 8. Een prijs kan de gehele hierop volgende ronde geclaimd worden. Het recht op de gewonnen prijs vervalt echter automatisch nadat de prijswinnaars van de volgende ronde bekend zijn en prijs nog niet geclaimd is.

  Crew

 1. De crew heeft het recht om jouw account te wijzigen of te verwijderen. Hier kan niet over worden gediscussieërd.

 2. De crew heeft rechten om alles te zien en te doen. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld.

 3. We zullen proberen als crew alles te regelen en zo snel als het kan. Wij zijn echter geen machines, houdt daar dan ook rekening mee.

  Accounts

 1. Accounts mogen tegen geen enkele vergoeding worden doorverkocht, mits toestemming van de crew!

 2. In-actieve accounts mogen worden verwijderd. Deze worden niet terug gezet.

 3. Het in het bezit hebben van meerdere accounts is niet toegestaan. Mits er een optie is gekocht om met twee accounts te spelen is het toegestaan, anders zullen er maatregelen worden genomen.


 4. Een account dat is verbannen zal niet weer toegang krijgen tot de site. Ook discussiëren over een account dat verbannen heeft geen zin: mocht je het toch proberen, dan kun je zelf ook een ban verwachten.

  Veiligheid

 1. Zorg er voor dat je wachtwoord niet makkelijk te kraken is voor anderen. Plaats ook geen openbare gegevens van jezelf op de website. Alles is op eigen risico!

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Contacteer dan een crewlid.
MaffiaStart.nl ©® 2019 - Alle rechten voorbehouden